filler image

HTML

HTML je kratica za HyperText Markup Language, što znači prezentacijski jezik za izradu web stranica. Hipertekst dokument stvara se pomoću HTML jezika. HTML jezikom oblikuje se sadržaj i stvaraju se hiperveze hipertext dokumenta. HTML je jednostavan za uporabu i lako se uči, što je jedan od razloga njegove opće prihvaćenosti i popularnosti. Svoju raširenost zahvaljuje jednostavnosti i tome što je od početka bio zamišljen kao besplatan i tako dostupan svima. Prikaz hipertekst dokumenta omogućuje web preglednik. Temeljna zadaća HTML jezika jest uputiti web preglednik kako prikazati hipertext dokument. Pri tome se nastoji da taj dokument izgleda jednako bez obzira o kojemu je web pregledniku, računalu i operacijskom sustavu riječ. HTML nije programski jezik niti su ljudi koji ga koriste programeri. Njime ne možemo izvršiti nikakvu zadaću, pa čak ni najjednostavniju operaciju zbrajanja ili oduzimanja dvaju cijelih brojeva. On služi samo za opis naših hipertekstualnih dokumenata. Html datoteke su zapravo obične tekstualne datoteke, ekstenzija im je .html ili .htm. Osnovni građevni element svake stranice su znakovi (tags) koji opisuju kako će se nešto prikazati u web pregledniku. Povezice unutar HTML dokumenata povezuju dokumente u uređenu hijerarhijsku strukturu i time određuju način na koji posjetitelj doživljava sadržaj stranica .

IZVOR

filler image

CSS

CSS je kratica od (eng.) Cascading Style Sheets. Radi se stilskom jeziku, koji se rabi za opis prezentacije dokumenta napisanog pomoću markup (HTML) jezika. Kako se web razvijao, prvotno su u HTML ubacivani elementi za definiciju prezentacije (npr. tag font),ali je dovoljno brzo uočena potreba za stilskim jezikom koji će HTML osloboditi potrebe prikazivanja sadržaja (što je prvenstvena namjena HTML-a) i njegovog oblikovanja (čemu danas služi CSS). Drugim riječima, stil definira kako prikazati HTML elemente. CSS-om se uređuje sam izgled i raspored stranice.

IZVOR

filler image

PHOTOSHOP

Adobe Photoshop, ili skraćeno Photoshop, je grafički računalni program, razvijen i izdan od strane američke tvrtke Adobe Systems. Ovo je najpoznatiji računalni program za obradu slike. Prva inačica ovog programa Photoshop 1.0 nastala je 1990. godine, a posljednja inačica ovog programa, Photoshop CS6, je trinaesta generacija istog proizvoda.

IZVOR

filler image

FRONTPAGE

Microsoft Frontpage 2003 sastavni je dio Microsoft Office 2003 paketa. Ova programska aplikacija bazirana je na grafičkom komandnom sučelju kao i većina programa iz MS Office paketa. Frontpage je programska aplikacija pomoću koje možemo izraditi web stranicu a koji će umjesto nas generirati HTML kod. Dakle klikanjem na određene gumbe i podešavanjem određenih opcija u pozadini dokumenta koji radimo generira se HTML kod kojeg pretraživači ( browseri ) prepoznaju a samim time i prikazuju u svom sučelju.

IZVOR

filler image

W3.CSS SCHOOLS

Na stranicama http://www.w3schools.com/ sam naučio puno toga oko HTML i CSS-a, JavaScript, te na njihovim primjerima i opisu HTML i CSS koda napredovao dovoljno da mogu napraviti ovo što sam napravio.. Nakon ovakve edukacije od strane W3.CSS mislim da i Vi možete napraviti isto ili mnogo više..

IZVOR

Odricanje

Sve slike na ovim stranicama su moje vlasništvo, izuzev slika pod linkovima koje sam stavio radi lakšeg prepoznavanja i preusmjeravanja na njihove stranice. .

Besplatne fotografije i one koje su zaštićene autorskim pravima možete preuzimati na stranicama shutterstock.com. Links are provided if you wish to purchase them from their copyright owners.

Kontakt

Rif,
Zagreb,
Republika Hrvatska

Email: E-mail: RIF
Website: www.hrnic.eu