-- 9 A 9 C W --

     Za ovaj ponovni početak i ove slike gore zaslužan je najviše kolega SILENT KEY - 9A2WJ siječanj 2012.G.,a za njim najstariji prijatelj Franc - 9A2HF, koji je za uspomenu i dugo sjećanje poklonio krajem 2016 Kenwood TS850S. Da ne stoji, jer je takav odnos prema poklonu neprihvatljiv, a priprema za mirovinu me natjerala da se pozabavim ozbiljnije poklonom.
     Da bi bilo u funkciji, krenula je nabavka opreme za rad Kenwood DC PS-60, Solid state CW paddle, G5rv, pa opet poklon 9A3SM 50m RG213U, a onda se aktivirao kolega 9A3PM u razvoju i montaži kako u Zagrebu jednako tako i na otoku Viru, gje je opet postavljena Diamond CP6 poklon i montaža 9A3SM..Za ozbiljniji rad sam nabavio i Kenwood TS590SG sa HexBeam DX6, end fed long wire, Mass SPS-50II i evo rezultat i nije za baciti.
     Nadam se da nisam razočarao prijatelje, jer sam od travnja odradio osnovnu DXCC, WPX, GRID i sad trenutno 24.12.2017 via LoTW 138 zemalja i 414 WPX sa 2.506 QSO-a i 713 QSL. a na kraju dana napravim upload QSO-a na qrz.com i ClubLog. Idući projekt je zabavljanje sa delta loop antenom za niže bandobe, uz prisjećanje na davni rad iz YU4EBP i starim znakom YU4CW.